Teated

 

Lp Kliendid,

 

Tööpäeviti oleme avatud järgnevalt:

E - R kl 8:00 - 20:00, autode teenindamine alates kl 9:00.

L - P automaatväljastus (iseteenindus*) või tellimisel hiljemalt reedel kl 15:00 (autod, kes ei saa tehnilistel põhjustel kasutada iseteenindust).

*iseteenindus on võimalik vaid aktsiisilaost saatelehega T.

Palume viimastel kütuseveokitel tulla terminali hiljemalt 60 min enne terminali sulgemist. Hilisem teenindus toimub vastavalt hinnakirjale ja kokkuleppele.

 

ITB (iseteenindusbüroo) versioon 2.4.1. uuendused on:

Esilehel on välja toodud: koondina ladude ja kütuste lõikes kogused, allkirjastamist vajavad aktid, logistika loetelu ning koormate koond.

Tehingud - täiendatud on kauba volituse täitmist. ITB pakub lahtrite täitmisel kiirvaliku variante. Volitust koostades on võimalik näidata vedu teostava isiku ja firma andmed, samuti on võimalik volitust suunata logistikafirmale koorma koostamiseks. Uuendusena tuleb näidata, millises reziimis soovite kütust kätte saada. Aktsiisilao reziimi puhul tuleb valida saatelehe vorm. Ajutises aktsiisivabastuses kütuse lähetamisel saatelehe vorm A ja vabasse ringlusse lubamisel saatelehe vorm T.

Logistika (koostatud koormad) võimalik vaadata, millised koormad on Teie firma kütuse veoks koostatud.

Logistika (koosta uus koorem) - võimalik logistiliselt hallata ühiselt nii Teie ettevõtte, kui ka Teie ettevõttele kolmandate osapoolte poolt volitatud kütuste koormate koostamist.

Päringud ja arved - võimalus tekitada pdf-dokument. Vaadata, miliseid arved on Teile koostatud, nende maksetähtaega ja arvete staatust (tasutud/tasumata).

Minu konto - määrata volituste kehtivuse aega. Vaikimisi on määratud 3 tööpäeva.

Kasutajad - esindusõigusega isik saab sisestada uusi kasutajaid ja anda neile vastavalt vajadusele erinevaid kastusõigusi ITB alalõikude kaupa.

Kasutamisel tekkivate probleemide puhul palume võtta ühendust terminali klienditeenindusega.

 

Lp Autojuhid,

Mittekehtivate või triipkoodideta ID-kaartide puhul on võimalik terminalist kütust väljastada ainult terminali teenindava personali kohaloleku ajal.

Triipkoodiga lisakaart kiirendab Autojuhtide teenindamist kütuste väljastamisel ja võimaldab kasutada iseteenindusterminali.

Samuti on vajalik, et Autojuhtidel oleks kehtivad ADR-tunnistused. Palume andmebaasi täiendamiseks ja töö ladusamaks korraldamiseks need esitada terminali klienditeenindajale.

Lisaküsimuste tekkimisel saate vastused terminali personalilt.

 

Maardu terminal

Maardu Terminal AS'i kütuseterminal asub Harjumaal Maardus aadressil Lao 29. Kaart

Muuga sadamast terminali on orienteeruvalt 6,5 km, Peterburi maanteelt 3,0 km ja Tallinna piirilt 10,2 km.

Terminali mahutipargi kogumaht käesoleval ajal on 19 115 m3, mis jaguneb nn väikeseks (mahutid nr 1 – 14) ja uueks (mahutid nr 17 – 27) mahutipargiks. Väike mahutipark on mahutavusega 2 785 m3 ja uus 16 330 m3.

Terminali kogu mahutipark on kooskõlas kõikide kehtivate keskkonna- ja ohutusnormidega ning rajaneb täielikult kaasaegsetel ehitusnõuetele ja võimaldab paindlikku ning kiiret kaupade käitlemist.

Oleme 2011. aasta edukalt lõpetanud ja paigaldanud terminalile lisaks kahele töötavale lisaks ühe täiendava kütuse väljastusseadme ning autolaadimise estakaadile välisõhku paiskuvate bensiinigaaside kogust oluliselt vähendava Taani firma AkerSolutions gaasidetagastus süsteemi.

Maardu Terminal AS jätkuvalt suunab oma pilgu tulevikku arendamaks endast võimalikult kliendi- ja keskkonnasõbralikku ning usaldusväärset partnerit kõigile kütuste käitlejatele.